Nozares aktualitātes 2024.gada 15.maijā

👨🏻‍🌾 Ukrainas fiksētas cenas darījumu tirgū 11,5% proteīna kviešu cena otrdien pazeminājās. Pircēji izrādīja arvien lielāku interesi par Melnās jūras reģiona pārtikas kviešu piegādēm uz Dienvidaustrumāziju. Interese par ievērojami dārgākajiem Austrālijas kviešiem saglabājās ierobežota, pārdevējiem saglabājot aptuveni 25 USD/t prēmiju salīdzinājumā ar Ukrainas 11,5% proteīna kviešiem.

👨🏻‍🌾 Kanādas fiksētas cenas darījumu tirgū vasaras kviešu cena otrdien pakāpās, jo pieaugošās prēmijas nespēja kompensēt zaudējumus Mineapolisas biržā iekļautajajos pavasara kviešu nākotnes līgumos.

Japānā Lauksaimniecības ministrijas konkursā, kas  noslēdzās ceturtdien, tiek meklēti 67,8 tūkstoši tonnu Kanādas vasaras kvieši nosūtīšanai jūlijā, Austrālijas kvieši nosūtīšanai jūlijā un augustā un ASV kvieši nosūtīšanai jūlijā.

👨🏻‍🌾 Ja īstenosies iespējamie riski, “Euronext” nākotnes līgumu cena varētu sasniegt 270 EUR/t. Taču, ja bažas tiks izkliedētas, straujais kāpums – 40 EUR/t tikai trīs nedēļu laikā – nozīmē arī to, ka tirgus samazināsies.

👨🏻‍🌾 Valdība ir apstiprinājusi grozījumus kārtībā par valsts atbalsta programmu aizdevumu piešķiršanai apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zvejniecībā un akvakultūrā, pārvirzot apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programmai 1,5 miljonus eiro no citām “Altum” administrētajām programmām. Vairāk informācijas: https://www.zm.gov.lv/lv/jaunums/palielinats-pieejamais-finansejums-altum-apgrozamo-lidzeklu-aizdevumu-programmai-0

👨🏻‍🌾 Šonedēļ Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs kopā ar Latvijas pārtikas ražošanas un citiem uzņēmējiem devās uz Azerbaidžānu, lai pārrunātu sadarbības iespējas. Viens no sarunu tematiem bija arī Azerbaidžānas minerālmēslu eksporta iespējas uz Latviju. Vairāk informācijas: https://www.zm.gov.lv/lv/jaunums/latvijas-uznemeji-cer-stiprinat-lauksaimniecibas-produktu-tirdzniecibu-ar-azerbaidzanu

👨🏻‍🌾 Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus pieteikties platību maksājumiem pēc iespējas ātrāk, lai gadījumos, ja nepieciešamas konsultācijas, tās varētu saņemt savlaicīgi. Pieteikties maksājumiem var līdz šī gada 22. maijam, ar kavējuma samazinājuma sankciju līdz 17. jūnijam, aizpildot ģeotelpisko iesniegumu dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Vairāk informācijas: https://www.lad.gov.lv/lv/jaunums/lad-aicina-platibu-maksajumiem-pieteikties-savlaicigi

Latest Posts

Nozares aktualitātes 2024.gada 18.jūnijā

👨🏻‍🌾 Saistībā ar bažām par patēriņa preču nozari un Eiropas ekonomiku pagājušajā nedēļā kviešu tirgū atgriezās lejupejošas tendences. Pašreizējās cenas neatspoguļo

Nozares aktualitātes 2024.gada 12.jūnijā

👨🏻‍🌾 Otrdien, 11. jūnijā, daži Austrālijas kviešu pārdevēji padevās spiedienam Dienvidaustrumāzijas importa tirgū, samazinot cenas un sekojot Melnās jūras reģiona kviešu